Български (България)English (United Kingdom)
KoBul Kings - лекция на Диян Костадинов

kl1Това са задачите използвани в лекцията на Диян Костадинов по време на Световния Конгрес по Шахматна Композиция в Кобе, Япония 2012, както и снимки.

   


 

 

 

l1

 

 

   a) 1…d3 2.Qf1 g:f1S (wK=rQ) 3.e:d3 Se3
4. rQ:e3(bK=rS)+ Q:d3(wrQ=K)#
[5.K:d3(brS=rQ)?? – self-check]
   b) 1…Qe6 2.Qh1+ g:h1B(wK=rQ) 3.e3 Bf3
4.rQ:f3(bK=rB)+ Q:e3(wrQ=K)#
[5.K:e3(brB =rQ)?? self-check]
   Sacrifices, promotions, Ideal mates, miniature, specific fairy play and mates.

 

 

 

 

 

 

 

 

l2

   

 

 

 

a) 1…Kb4 2.b1S K:c4-a2(bK=rB) 3.rBe1 K:b1-d2(brB=rS)#
   b) 1…Kb5 2.b1B K:c4-c1(bK=rR) 3.rRh8 K:b1-h7(brR=rB)#
   Specific fairy play, Durbar, underpromotions, Forsberg twins, model mates, miniature.

 

 

 

 

 

 

 

l3

 

 

 

 

   1…g:f6-f4(bK=rR) 2.rRh2 e:f7-f5(brR=K)
3.f1B+ K:f1-g2(bK=rB)# [4.rB:f4-f5??]
   1…g:f6-f5(bK=rR) 2.rRh4 e:f7-f6(rR=K)
3.f1S K:f1-g3(bK=rS)# [4.rS:f5-f6??]
   Specific KoBul Kings and Take&Make strategy, underpromotions, model mates, miniature.

 

 

 

 

 

 

 

kl2

kl4

kl5

 

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари