Български (България)English (United Kingdom)
“Владимир Забунов – 85 MT” 2014 Класиране

zabunovlogopp(22.03.2014) Тук може да видите класирането на турнира "Владимир Забунов - 85МТ" 2014. Той беше обявен през 2013, през която се навършиха 85 години от рождението на ф.м. Владимир Забунов. Благодарност към участниците и честито на наградените композитори! Специални благодарности и за съдията на турнира г.м. Петко Петков, чието присъждане ще бъде открито за евентуални контестации през следващите 30 дни. “Владимир Забунов – 85 MT” 2014

КЛАСИРАНЕ

 

            От директорът на турнира - Диян Костадинов, получих 18 задачи от 15 автори от 11 държави: No.1. Alberto Armeni (Italia), No.2.Kostas Prentos (Greece), No.3. Ricardo de Mattos Vieira (Brazil), No.4. Julia Vysotska (Latvia),  No.5. Julia Vysotska (Latvia),  No.6. Julia Vysotska (Latvia), No.7. Miodrag Mladenovic (Serbia), No.8. Velko Alexandrov (Bulgaria), No.9. Luis Miguel Martin (Spain), No.10. Franz Pachl (Germany), No.11. Franz Pachl and Ralf Kraetschmer (Germany), No.12. Mario Parrinello (Italy), No.13. Manfred Rittirsh (Germany), No.14.  Ingemar Lind (Sweden), No.15. Ingemar Lind (Sweden), No.16. Kalyan Seetharaman (India), No.17.Michel Caillaud (France), No.18. Kjell Widlert (Sweden).

            Следните задачи не са включени в класирането: No.1 – твърде форсирана игра и несложна идея; No.6 - не е тематична; No.8 - белият кон на с2 е излишен във второто решениеNo.15 - схемата е с ортодоксален характер и е известна от много триходовки; No.17 - вероятно има авторска грешка, защото белият Топ е2 може да се замени от бяла пешка.

            Нивото на турнира е много високо с много интересни задачи. Не всички от тях представят тема "Забунов" в нейната чиста, класическа форма ("Класически Забунов"). Много задачи представят различни модификации на темата, много от които се различават съществено от класическите "Забунов канони". 

           Реших да включа в класирането тези задачи, които обогатяват и декорират турнира. Общото между тях и "Класически Забунов" е ролята на предната батарейна фигура, която се трансформира в задна батарейна фигура в новообразувана батарея (директна или индиректна). Присъдените три специални награди са на база тяхната изключителна и необичайна модернистка интерпретация на темата!

 

            1ва-2ра Награда: No.11. Franz Pachl and Ralf Kraetschmer (Germany) - Перфектна реализация на "Класически Забунов" с максимална икономия на бели тематични фигури и активна игра на двата царя. Черните самосвързвания на офицер и кон са отличен допълнителен мотив! a) 1.Bf2-h4+ Kf7-e7 2.Rc4-e4+ Bh8-e5 3.Kg5-h6+ Qh3xh4#; b) 1.Rc4-g4+ Kf7-g7 2.Bf2-d4+ Sc6-e5 3.Kg5-h5+ Qh3xg4#.  (C+, Py 4.65)

zab111

            1ва-2ра Награда:  No.13. Manfred Rittirsh (Germany) - Важна и много значима модификация на "Касически Забунов": налична е втора реципрочна смяна на предната и задна фигура на директна батарея! В двете решения оставащата първоначално директна батарея обстрелва като индиректна, батарейни кръстосани-шахове комбинирани с хубави бели самоблокирания (Bf3/Bc2). Великолепно използване на фееричното условие Anti-Circe! I.1…Qh8 2.Ke3 c3 3.Bf3+ Qxh3(Qd8)#; II. 1…Bd7 2.Kd3 Rd4 3.Bc2+ Bxh3(Bc8)#. (C+, Py 4.65)

            3та Награда: No.5. Julia Vysotska  (Latvia) - Отличен Мередит без бели пешки! Единствената задача в турнира използваща фееричното условие Take&Make, което работи много добре във всяко решение в три полу-хода! Друг допълнителен мотив в този нестандартен "Класически Забунов" е Анихилацията на белите Топ и Дама. Минимален минус тук изглежда са матуващите ходове от черния N. a) 1...Qc8xd7-e7+ 2.Nd5xe7-e8+ Kb5-a6 3.Qc7-e7+ Nb1xe7-c7#; b) 1...Qc8xc7-f4 2.Nd5xf4-f8+ Kb5-b6 3.Rd7-e7+ Nb1xe7-d7# (C+, Py 4.65)      

            4та Награда: No.9. Luis Miguel Martin (Spain) - Красива реализация на "Класически Забунов" с използване на черен Грасхопер като предна фигура в първоначалната черна батарея! Интересна игра на две двойки тематични фигури Д/Т, смяна на функциите от двете страни, въпреки факта, че ролите на черната дама и топ не са напълно идентични в двете решения. I.1.Qe7-c7 Gg3-b8+ 2.Qc7-g3 Qe6-d7 3.Rf7-f6+ Rb6xf6#; II. 1.Rf7-g7 Gg3-g8+ 2.Rg7-g3 Rb6-a6 3.Qe7-f6+ Qe6xf6#  (C+, Py 4.65)

zab2

         5та Награда: No.16. K. Seetharaman (India) - Както в задачата на Rittirsch (но в по-проста форма) виждаме трансформация на бяла батарея Rook-Lion/Queen в батарея Queen/ Rook-Lion - със смяна на функциите между предната и задна батарейна фигура! Добри допълнителни мотиви: анти-критични ходове от Тg2, блокирания на черните NAg1/VAg1, включване на PAh2. Анти-дуал опитите Ng1?/VAg1 посочени от автора изглеждат някак елементарни. Но тази симпатична задача композирана само с 10 фигури заслужава награда! I.1...Rg2-c2   2.RLf1-c1+ NAc3-g1! (VAg1?) 3.Qe1-e2+ Rc2xc1#; II. 1...Rg2-d2 2.RLf1-d1+ VAa7-g1! (NAg1?) 3.Qe1-f2+ Rd2xd1#. (C+, Py 4.65)

            Специална награда – No.7 Miodrag Mladenovic (Serbia)  -  Само едно решение, но демонстрира тема Забунов два пъти с необичайна размяна от предна в задна батарейна фигура от една и съща батарея! Този отличен Мередит - Аристократ с красив правилен мат посочва много интересен път за развитие на тема Забунов! 1.Ge7-h4+ Gg7-e7 2.Gd7-d1+ Gf7-d7 3.Bg5-f4 + Sh7-f6 4.Rd2-c2+ Gd7-f7#. (C+, Py 4.65)

            Специална награда: No.4 . Julia Vysotska  ( Latvia) -  Първоначалната бяла батарея LE/R се трансформира в три нови нати-батареи R/LE, където предната фигура на първоначалната батарея (LE) става задна фигура в новите анти-батареи R/LE във всяко решение! Бял Бристол R-R. Правилни матове. Както винаги за този композитор - лека форма - Мередит! Малък минус са симетричните мотиви в играта, но тези мотиви са органично свързани със схемата! I. 1.LEf7-f4+ Kc7-b8 2.Rg7-a7 LEc5-c1 3.Rh7-c7+ LEc1xf4 #; II.  1.LEf7-f5+ Kc7-c8 2.Rg7-b7 LEc5-c2 3.Rh7-d7+ LEc2xf5 #; III. 1.LEf7-f6 + Kc7-d8 2.Rg7-c7 LEc5-c3 3.Rh7-e7+ LEc3xf6 # (C+, Py 4.65)

zab222

            Специална награда: No.18.  Kjell Widlert  (Sweden)  - Единствената задача с тематични батареи образувани с неутрални фигури! Много специален вид на Забунов тема с първоначална батарея срещу черния цар, а вторичната батарея е срещу белия цар. Двете фигури във втората батарея пристигат посредством Anti-Circe транспортиране. Тази прекрасна идея е достойна за награда, въпреки фактът, че  решението b) е с по-богато съдържание! a) 1.nLEe6-e5 Bg4-h5 2.Rb6-g6 Sh4xg6[bSg6->g8] 3.nLEe5xh5[nLEh5->h8]+ Sg8-e7#;  b) 1.nLEd6-d2 Sg4-h2 2.Ra6-h6 Bf4xh6[bBh6->f8] 3.nLEd2xh2[nLEh2->h8]+ Bf8-d6 #. Try: 1.nLEd7? Bh6 2.Re6 Bf8 3.nLExg4->g8+ Bd6+ 4.Kb7!  (C+, Py 4.65)

            1ви Почетен отзив -  No.12.  Mario Parrinello (Italy) - Доста нестандартна и екзотична демонстрация на темата, но по мое мнение фееричните фигури са много и доста различни по вид. Това прави включването някак изкуствено и механично.  a) 1.rCGa7-g7+ Rd5-d4 2.CGh8xd4 SIf4-f6+3.rCGg7-e5+ LEb6-b2#; b)1.rCGa7-g1+ Rd5-d1+ 2.CGh1xd1 SIf4-f1+ 3.rCGg1-e1+ LEb6-b1#  (C+, Py 4.65)

         2ри Почетен отзив – No.3. Ricardo de Mattos Viera (Brazil) - Тук първоначалната тематична батарея е индиректна (Rb6/Ba7) - модификация на "Класически Забунов", което е напълно приемливо разбира се.  Новите бели батареи са директна (Se5/Re6) и индиректна (Bd5/Rd6), но се вижда, че има тематичен дисбаланс между двете решения. Допълнителните мотиви са много добри - Гримшоу на с6 и бели самосвързвания. Но тук първите ходове с нетематични вземания на бели пешки очевидно не са естетични. По тази причина смятам, че тази хубава схема не е приложена оптимално.  I.1...Sg2xh4 2.Rb6-d6 Ra6-c6 3.Bd5-f3+ Sh4xf3#; II. 1...Sg2xf4 2.Rb6-e6 Ba8-c6 3.Se5-f3+ Sf4xe6#.  (C+, Py 4.65)

zab4

            3ти Почетен отзив – No.2. Kostas Prentos (Greece) - "Класически Забунов" демонстриран с интересно въвеждане - бял Гримшоу на "b5". За съжаление няма пълна тематична идентичност в двете решения. a) 1…Qg7 2.Bb5 Kh5 3.Bd3+ Kg6 4.Sd6+ Sxd3#; b) 1…Bg8 2.Rb5 Kf1 3.Re5+ Ke1 4.Sc5+ Se2#. (C+, Py 4.65)

            Похвален отзив: No.10. Franz Pachl (Germany)  -  Много труден и интересен тематичен комплекс с трансформации на двете бели батареи Ge4/Bg6 и Gd4/Rd7, комбинирано с образуване на нови черни батареи, блокирания, бели самоблокирания и т.н. За съжаление има грубо нетематично вземане 3.Kxg8 в решението на a); a)  1...Nc2xd4 2.Ge4-h7+ Gb1-e4 3.Kf7xg8 Qc1-c2 4.Bg6-f7+ Ge4-e1#; b) 1...Nd2xe4 2.Gd4-d8+ Gd1-d4 3.Kf7-f8 Qc1-d2 4.Rd7-f7+ Gd4-a1#.  (C+, Py 4.65)

            Похвален отзив: No.14. Ingemar Lind (Sweden) - Друг опит за реализация на двойна тема Забунов в само едно решение. Но е очевидно, че тази задача е далеч от нивото на наградената със Специална премия задача на Младенович. 1.Rh8-g8 Bg7xe5 2.Rg8xg4 Rc3-f3 3.Rg4xc4+ Rf3-f5 4.Sc5-e4+ Be5-c7# (C+, Py 4.65).

zab5

 

pp

Съдия: г.м Петко Петков - Международен съдия на ФИДЕ

София, 09.03.2014

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари