Български (България)English (United Kingdom)

Български успехи

zname

Български композитори

bgcomposers2

Тема на фокус (6)

th6bg

Посетители

Flag Counter

Български успехи (Част 1)

trophy(18.03.2012) Тук са представени задачи на български шахматни композитори спечелили отличия в международни турнири, чиито класирания са обявени през последните месеци.

bg11

1) 1.nRf3 nQ:f8-a3 2.Kb1 nB:f3-d3#

    1.nNf3 nQ:c4-c3+ 2.Kd1 nR:f3-b1#

    1.nBf3 nQ:g7-g2+ 2.Kd3 nN:f3-b7#

 

2) a) 1.Rb7[wR] Ng6[bN] 2.K:b7-h7 R:g6-e7#

   b) 1.Na5[wN] Bg6[bB] 2.K:a5-g8 N:g6-e4#

   c) 1.Bd4[wB] Rg6[bR] 2.K:d4-h8 B:g6-f6#

  

3) 1…nBh5 2.Rc8! nQh8 3.Q:g2(Qd8) nB:f7(nBf1)#

    1…nRf5 2.Ra8! nQd7 3.Q:h2(Qd8) nR:f3(nRh1)#

 

 bg2

4) 1.Rg7! nLEc1+ 2.Ke5 nLE:h6(nLEh8)# (3.K:d4[Ke8]??)

    1.Rd7! nLEf1+ 2.Kf5 nLE:c4(LEc8)# (3.K:g4[Ke8]??)

    1.Rc7! nLEg1+ 2.Kf4 nLE:b6)nLEb8)# (3.K:g4[Ke8]??)

 

5) 1…R:e2-e5 2.Be3 Qc7 3.b:c7-c2+ R:e3-b6#

    1.Qg5 B:d4-f2 2.Re3 Qe6 3.f:e6-b3+ B:e3-e5#

 

6) 1.Rb5[bR] d1LE[wLE] 2.LEf1[bLE] h1R[wR] 3.Rg1[bR] Rf8[wR] 4.LE:b5+ LE:f8#

     1.Rb4[bR] d1R[wR] 2.Rd3[bR] h1LE[wLE] 3.LEh7[bLE] Rd8[wR] 4.LE:b4+ R:d8#

 

bg3

7) 1.Kb3! [2.nR:d8(nNc2)+ nRd4 3.nR:f4(bPe4)#]

1…nR:d8(nNe8) 2.nN:g4(bPd7)+ nNe8 3.nN:h2(bPg4)#

1…nRb7 2.nN:b7(nRa8)+ nNd8 3.nN:f4(bPe6)#

     1.Kb2? nRb7!, 1.Ka4? 2.b5+!

 

8) 1…Rb5+ 2.Ka4 Ra5+ 3.Kb3 Ba4+ 4.Ka2 e3 5.Qc2+ B:c2#

    1…Bb5! 2.Kb6 Ba6+! 3.Kc7 Tb7+ 4.Kc8 g5 5.Qh7+ R:h7#

 

9) 1.nLEh4! TRf1 2.Kc8 TR:f4-f5#, 1.nPAa3! NEe1 2.Kb7 NE:c3-b4#

 

bg4

10) a) 1.NAd1 2.NAb2 3.NA:d6 4.Kb5 5.NAc8 6.NAb6 7.Ka6 Ng2#

      b) 1.NAg7 2.NAe8 3.NA:c4 4.Kb6 5.NAa3 6.NAb5 7.Ka6 Nh4#

 

11) 1.RL:f6 nBL:a7 2.nBLd4 nBL:f6#,  1.BL:e3 nRL:a6 2.nRLe6 nRL:e3#

 

12) 1.Se7 Q:d6+ 2.K:d6 c4 3.Re5 c5#

      1.Qg7 Q:d5+ 2.K:d5 c3 3.Qe5 c4#

      1.Se3 Q:d4+ 2.K:d4 Kb4 3.e5 c3#

 

bg5

13) 1.Qg6? (2.Qe4+ R:e4 3.R:d3+ B:d3#), 1…Sf4!

      1.Ra4! [2.Sb6+! Sb4 3.Se6+! R:e6 4.Ra:b4+ Bc4#]

1…Se1 2.Qg4+! Re4 3.Se5+! Bc4 4.Sf3+ S:f3#

1…Sc1 2.Be5+! R:e5 3.Sa5+! Bc4 4.Sb3+ S:b3#

1…R:d2 2.Se3+! Sb4 3.Se6+ Kc3 4.Sd1+ R:d1#

(1…Sf4 2.B:f4…; 1…S:c5 2.Qg4+ …;1…Sb4 2.Sb6+/Ra:b4…)

 

14) a) 1.Qd3! Kb6! 2.Qd6+ Ka5 3.Qa3+ Kb6 4.Rb8+ Kc7 5.Qc3+ Rc5 6.Qa5+ R:a5#

      b) 1.Be1! Kb6 2.Rb8+ Ka6 3.Qc8+ Rb7 4.Rd5 Kb6 5.Qc5+ Ka6 6.Qa7+ R:a7#

      c) 1.Ra1+! Kb6 2.Rd3+ Rc5 3.Ra6+ Kc7 4.Bg3+ Kc8 5.Rc6+ R:c6 6.Qa6+ R:a6#

      d) 1.Bb4! Kb6 2.Qe6+ Kc7 3.Rd7+ Kc8 4.Ra7+ Kd8 5.Qd6+ Kc8 6.Qb8+ R:b8#

 

15) a) 1…d3 2.Qf1 g:f1S(wK=rQ) 3.e:d3 Se3 4. rQ:e3 (bK=rS)+ Q:d3(wrQ=K)#

 [5.K:d3(brS=rQ)?? selfcheck]

      b) 1…Qe6 2.Qh1+ g:h1=B(wK=rQ) 3.e3 Bf3 4.rQ:f3 (bK=rB)+ Q:e3(wrQ=K)#

[5.K:e3(brB =rQ)?? selfcheck]

 

bg6

16) 1.Sc8? 1…S:e4!, 1.Sg6? 1…R:e4!,

      1.Bd6? 1…R:e4!, 1.B:e5? 1…S:e4!

      1.Rc8? 1…R:e4!, 1.h1S? 1…Rg1!

      1.Bb8! (2.B:d5+ c:d5 3.Rc8#)

1…R:e4 2.Sc8… 3.Sd6#, 1…S:e4 2.Sg6… 3.S:e5#,

1…d:e4 2.h8Q… 3.Qg8#, 1…Sb3 2.B:d3+ S:d3 3.Qc2#

 

17) 1.Se4!! (2.Sc5#), 1…K:e4 2.Bd2#, 1…Sce6 2.Bf4#,

       1…Sge6 2.Bg5#,1…Ra5 2.Sf2#, 1…d:e3 2.Q:e3#

 

18)1.Bd8 (2.R:e3+ Kd6 3.Re6+ Kd5 4.R:e2+ Kd6

5.Re6+ Kd5 6.Re3+ Kd6 7.Qd1+ R:d1#)

   1…f:e1B 2.R:f6+ Ke5 3.Re6+ Kd5 4.R:h6+ Ke5

5.Bf6+ Kd6 6.Bh4+ Ke5 7.Bg3+ B:g3#

   1…f:e1S 2.R:b6+ Ke5 3.Re6+ Kd5 4.Ra6+ Ke5

5.Sac6+ Kd6 6.Sb4+ Ke5 7.Sd3+ S:d3# 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари